Marknad, ekonomi

Claes Gunnarsson
0733-49 10 50
claes@rorfirman-ksd.se

Tekniker,värme/ kyla

Michael Knutsson
0733-62 01 32
michael@rorfirman-ksd.se

Produktion

Peter Gustafsson
0733-49 10 51
peter@rorfirman-ksd.se

Projektledare, entreprenad

Jimmy Hildingren
0733-62 01 30
jimmy@rorfirman-ksd.se

Kontaktuppgifter

Rörfirman i Kristianstad AB
Kabelvägen 18
291 62 Kristianstad

tfn kontor: 044-20 98 50
tfn fax:       044-20 98 56

E-post:
info@rorfirman-ksd.se
www.rorfirman-ksd.se

logo_platta