Företaget

Rörfirman i Kristianstad AB eftersträvar att vara ett lokalt rörföretag som utför arbeten med högsta kvalitet utan att ge avkall på kostnadseffektivitet och miljötänkande

Vi fräIMG_0911-2mjar en kreativ och stimulerande arbetsmiljö som präglas av helhetssyn, lagarbete, modern teknik och systematiskt kvalitetsarbete.

Vi arbetar hälsofrämjande så att alla känner delaktighet, trivsel och trygghet